Norska Försvaret

T-Kartor har utvecklat ett centralt webbaserat system för hantering av all geospatial data vilket möjliggör samarbete och delning av data på ett säkert sätt över hela er organisation och mellan flera säkerhetsnivåer (upp till NATO Secret/Top Secret).

Bakgrund

GIMS är en revolutionerande operativ lösning för utbyte av geospatial information med maximal säkerhet. Norska försvaret använder GIMS (kallat GT) som sitt centrala datahanteringssystem. Det utvecklades av T-Kartor och levererades till det norska försvaret och ackrediterades 2016. Idag är tusentals användare är anslutna till systemet.

With permission from Norwegian Armed Forces media archive.

Omfattning

En geospatial lösning för stora organisationer att lokalisera, hämta och dela spridd geospatial data för samarbete och beslutsfattande med högsta säkerhetskrav.

GIMS webbaserade plattform ger dig en värld av information nära till hands. Lösningen hanterar all data i ett geospatialt sammanhang, vilket förbättrar grunden för samarbete och informationsdelning mellan interna och externa organisationer.

Vår leverans

GIMS gör det enkelt att lokalisera, hämta och dela geospatial data, var den än befinner sig. Leverans av aktuell, relevant och användbar information gör att du kan fatta snabba, välgrundade beslut. Användare i hela organisationen kan snabbt hitta kritisk information med avancerade upptäckts- och filtreringsmöjligheter. Oavsett om de är ute på fältet eller i ett verksamhets-/datacenter kommer användare att ha tillgång till den data de behöver för att fatta beslut med hög grad av tillförlitlighet.

sv_SE