När flygsäkerhet är er högsta prioritet

Avancerade Geospatiala tjänster

T-Kartor USA levererar geodatatjänster såsom databedömning, insamling och berikning med en hög nivå av automatisering och kvalitetskontroll för kunder inklusive National Geospatial Intelligence Agency (NGA). T-Kartor levererar toppmoderna tryckta kartor och förbättrade digitala raster till alla kartsystem för optimal visning.

Geodatatjänster

Vi är en ledande leverantör i USA av geospatiala lösningar med uppdragskritiska geospatiala krav. T-Kartor USA använder teknologi och djup geospatial expertis för att effektivisera processer för geospatial datateknik, utveckla anpassade dataprodukter och programhanteringsfunktioner för att stödja US Intelligence Community (IC), Department of Defense (DoD) och kommersiella organisationer.

Krävande kunder

Vi har flera stora försvarskontrakt där vi tillhandahåller globalt stöd för flygfältsdata, vertikala hinder och flygkartor. Våra kärnkompetenser är djup kunskap inom databedömning, datainsamling, dataintegration, sammanställning, databerikning, produktmontering, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. T-Kartor USA är ISO 9001:2015 certifierad sedan 20 mars 2018.

Avancerade verktyg

T-Kartor USA har utvecklat Kraken, ett program för att exakt sammanfoga repeterbar data genom användning av automatik vilket minskar kostnaderna och ökar kvaliteten. Vår metod är utformad för att bevara funktionsnivåer och överföring av regler mellan konflationskällor och stöder alla geometrityper. T-Kartor USA har också utvecklat ett mätverktyg (Odin) för att mäta höjden på objekt från bildströmmar online. Läs mer här om T⁠-⁠Kartor USA

With permission from Norwegian Armed Forces media archive.

AIRAC baserad produktion

T-Kartor har tiotals års erfarenhet av outsourcad flygkartsproduktion med över 20 års produktion av flygkartor i skalorna 1:50.000 upp till 1:1 000.000 för europeiska försvarskunder och 10 år med produktion av ICAO 1:500 000 flygkartor för ett europeiskt Luftfartsverk.

Världsledande servicenivå

T-Kartors system baserat på sömlösa databaser skapar snabb, flexibel och kostnadseffektiv AIRAC-baserad produktion för alla användningsområden. Vårt kontinuerligt förbättrade produktionssystem med en hög grad av automatisering bygger på öppen källkodsteknologi för att behålla högsta kontroll. Det digitala arbetsflödet levererar 85 miljoner kvadratkilometer per år med fullständig uppdatering av exakta flygkartor och raster för varje AIRAC cykel.

Automatiseringsverktyg

Vertikala hinder laddas och analyseras varje vecka. Hindren genomgår en generaliserings- och förändringsanalys där ett dataset med bara ändringarna skapas. Systemet klassificerar automatiskt kandidater där betydande förändringar har skett. Operatörer analyserar och beslutar sedan om åtgärder ska vidtas för att publicera en NOTAM (NOticeToAirMen). Hindren genomgår sedan en automatisk generalisering för varje kartskala baserat på konfigurerbara regler.

Förändringar mellan AIRAC utgåvor

WASP (Web-based AIRAC Support Portal) är vår portal där användare enkelt visualiserar förändringar mellan AIRAC-utgåvor. Stöddatan består av ändringar och uppdateringar av vertikala hinder och luftrum, navigationshjälpmedel och flygplatsinformation. Viktiga uppdateringar (NOTAM) publiceras som separat datauppsättning. Kartraster produceras och publiceras i WASP för varje AIRAC-cykel.

Print-on-Demand

Vår unika Print-On-Demand funktion direkt på lokala skrivare gör att kartor kan skrivas ut direkt på högkapacitetsskrivare på respektive skvadron. Sömlösa utdataformat som GeoTIFF, Geospatial PDF eller CADRG skräddarsys för att passa alla kartsystem.

Automatiserade utskrifter

Vårt utskriftsystem ger ett snabbt, flexibelt och generiskt sätt att producera de slutliga filerna för kartor och raster, inklusive kontroll av varje enskild färg i processen. Systemet skapar alla färdiga produkter inklusive marginalia. Detta minskar kostnaderna, förbättrar effektivitet och säkerställer kvalitet.

sv_SE