Nytt kontrakt: City of Toronto

Tillsammans med Steer Group tecknade T-Kartor ett nytt kontrakt med City of Toronto för den fortsatta utbyggnaden av Toronto TO360 wayfinding-system som involverar totalt 8 regionala intressenter som använder samma baskarta.

sv_SE