Nytt kontrakt: MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har valt att använda T-Kartors ledningssystem COP för den utbildning som genomförs på deras utbildningsplatser för personal inom räddningstjänsten.

sv_SE