Trafikverkets Ledningssystem

OLS - skapar möjligheter för effektiv, proaktiv och reaktiv störningshantering av järnvägstrafik

Bakgrund

T-Kartor utvecklar Trafikverkets OLS-system. OLS står för Operativt Lednings System och ska vara det framtida ledningsstödet för effektiv, proaktiv och reaktiv störningshantering för de nationella och de fyra regionala verksamhetsledningarna.

Omfattning

OLS ska koppla ihop data och information från en rad olika system på Trafikverket till övergripande lägesbilder och tillhörande beslutsstöd.

OLS hanterar bland annat följande:

  • Bedömma: kunna skapa olika typer av situationsmedvetenhet för den mest lämpliga operativa bilden av pågående händelser.
  • Besluta: fatta beslut baserat för den aktuella situationen och i enlighet med regler och förordningar baserat på tillgänglig indata.
  • Kommunicera: kommunicera beslut effektivt, både internt och externt, med en hög säkerhetsnivå.
  • Uppföljning: ständigt följa upp framstegen med hjälp av den information som finns tillgänglig.

Vår leverans

Ett modernt ledningsstöd utvecklas utifrån verksamhetens behov för att bidra till att öka tillgängligheten av anläggningarna genom att effektivisera arbetet kring potentiella och uppkomna störningar. OLS utformas för 24/7 drift med hög informationssäkerhet och skapar möjligheter till effektiv, proaktiv och reaktiv störningshantering för trafiken i både väg- och järnvägsanläggningen.

sv_SE