GIMS release 2.7

Huvdfunktioner

Skapat ett nytt användargränssnitt för modulen Dataregistrering. Denna funktion gör det möjligt för användare att registrera datamängder med avancerad metadata.

  • Alla typer av data kan registreras (rasterfiler, vektorfiler, WMC etc)
  • I överensstämmelse med metadatastandarder såsom NATO STANAG 2586 Ed 2
  • Användare kan bland annat ställa in giltighetsperiod och säkerhetsnivåer


Andra förbättringar

  • Insamling av statistisk data om användarantalet för varje klient
  • Sök bland data set hierarkiskt baserat på registrerade platser
  • Automatisk beräkning av pyramider om de saknas på raster-data set

Mjukvaruuppdateringar


Release datum

2023-12-14

sv_SE