Specialiserade geospatiala lösningar och kostnadseffektiva tjänster till militära kunder globalt

T-Kartor tillhandahåller överlägsna lösningar och tjänster för att möta våra kunders krav, vilket gör det möjligt för stora organisationer att säkert lokalisera, hämta och dela data för effektivt samarbete och beslutsfattande.

GIMS - Plattformen

Geospatial Intelligence Management System (GIMS) är utvecklad för snabb och effektiv spridning av data över och mellan organisationer. GIMS följer de högsta säkerhetskraven för interoperabilitet mellan Nato-länder.

Services – Chart Production

T-Kartor har ett stort team av erfarna kartografer, källdataanalytiker och GIS-specialister, idag mer än 80 personer över hela världen. Vi har utvecklat våra egna kartografiska produktionsverktyg för att uppnå världens mest effektiva och säkra produktionsmiljö.

Kundexempel - Defence


With permission from Norwegian Armed Forces media archive.

Norska Försvaret

T-Kartor har utvecklat ett centralt webbaserat system för hantering av all geospatial data vilket möjliggör samarbete och delning av data på ett säkert sätt över hela er organisation och mellan flera säkerhetsnivåer (upp till NATO Secret/Top Secret).


National Geospatial Intelligence Agency (NGA)

Sedan 2009 har T-Kartor USA aktivt stöttat National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) med att leverera kvalitetssäkrade dataset samtidigt som arbetsflödet ständigt förnyas vilket resulterat ökad produktionseffektivitet och minskade kostnader.


With permission from Norwegian Armed Forces media archive.

Norska Flygvapnet

Norska Flygvapent har sedan 2004 kontinuerligt valt T-Kartor som partner för produktion av klassificerade flygkartor. T-Kartor levererar nu mer än 10 000 produkter/år.


sv_SE