Behandling av personuppgifter

Last updated: May 1, 2020
T-Kartor Group AB ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen www.t-kartor.com och tillhörande verksamhet ("Tjänsten"). Vi är angelägna om att skydda din integritet, och denna integritetspolicy styr vår datainsamling, bearbetning och användningspraxis.
Genom att använda webbplatsen eller tjänsten samtycker du till de datapraxis som beskrivs i denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till datapraxis som beskrivs i denna sekretesspolicy bör du inte använda webbplatsen eller tjänsten.
Den här sidan informerar dig om våra policyer angående insamling, användning och avslöjande av personlig information när du använder vår tjänst. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon utom enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, och vi kommer aldrig att sälja din personliga information till någon tredje part. Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling, bearbetning och användning av information i enlighet med denna policy.

Informationsinsamling och användning

Du är fri att utforska webbplatsen utan att tillhandahålla någon personlig information om dig själv. När du besöker webbplatsen eller registrerar dig för olika tjänster eller erbjudanden, ber vi dig att lämna personlig information om dig själv, och vi samlar in navigeringsinformation
När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till, din e-postadress, ditt namn och annan information ("Personlig information").
Utöver de användningar som identifieras på andra ställen i denna sekretesspolicy, kan vi använda din personliga information eller loggdata för att förbättra din webbupplevelse genom att anpassa webbplatsen och förbättra tjänsten; skicka information till dig som vi tror kan vara av intresse för dig via e-post eller på annat sätt; och skickar dig marknadskommunikation som rör vår verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig.

Logga data

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker eller använder vår tjänst ("Loggdata"). Denna loggdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol (“IP”) adress, webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor och annat statistik.
Vi använder Navigationsinformation för att driva och förbättra webbplatsen och tjänsten. Vi kan också använda Navigationsinformation ensam eller i kombination med personlig information för att ge dig personlig information. Dessutom kan vi använda tredjepartstjänster som samlar in, övervakar och analyserar denna typ av information för att öka vår tjänsts funktionalitet. Dessa tredje parts tjänsteleverantörer har sina egna sekretesspolicyer som tar upp hur de använder sådan information.

Cookies

Cookies är filer med små mängder data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.
Vi använder "cookies" för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver.

Vi använder "cookies" eller liknande teknologier för att samla in information, till exempel för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser runt webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Rensa GIF:er

Vi använder en mjukvaruteknik som kallas clear GIFs (a.k.a. Web Beacons), som hjälper oss att bättre hantera webbplatsen och tjänsten genom att informera oss om vilket innehåll som är effektivt.
GIFs är små bilder med en unik identifierare, som används för att spåra webbanvändares rörelser online. GIFs är inbäddade osynligt på webbsidor eller i e-postmeddelanden och är ungefär lika stora som punkten i slutet av den här meningen.

Vi använder GIFs i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att låta oss veta vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagarna. Detta gör att vi kan mäta effektiviteten av viss kommunikation och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

Vi kopplar informationen som samlas in av GIFs i e-postmeddelanden till våra kunders personuppgifter. Om du vill välja bort dessa e-postmeddelanden, se "Avsluta prenumeration".

Lagring

Vi behåller personlig information som du tillhandahåller oss så länge vi anser att det kan vara användbart för att kontakta dig angående prenumerationstjänsten eller våra andra tjänster, eller vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal, och sedan raderar vi på ett säkert sätt informationen. Vi kommer att radera denna information från servrarna vid ett tidigare tillfälle om du begär det.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredje parts företag och individer för att underlätta vår Tjänst, för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till din personliga information och/eller loggdata endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Kommunikationer

Vi kan använda din personliga information för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

Vi kan komma att lagra dina personuppgifter och kontakta dig för olika ändamål på olika juridiska grunder, som listas här:
• Fullgörande av avtal: För hantering och administration av inköp, leveranser av produkter, för att göra betalningar samt för att ge dig tillgång till vår webbplats och tjänsterna.
• Samtycke: Direktmarknadsföring (via vanlig post och e-post), kundundersökningar, kundsupport och nyhetsbrev samt användning av cookies på vår webbplats.
• Berättigat intresse: För att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt att vi behandlar personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra besökare och kunders beteendemönster för att förse dem med relevant information och marknadsföring, samt för statistiska ändamål. När du registrerar dig för att få tillgång till en tjänst eller resurs från vår webbplats kommer du att ange din e-postadress. Denna e-postadress kan användas för att skicka marknadsföringskommunikation från oss.

Efterlevnad av lagar

Vi kommer att avslöja din personliga information när det krävs för att göra det enligt lag eller stämning eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa lagen och rimliga krav från brottsbekämpande myndigheter eller för att skydda säkerheten eller integriteten för vår tjänst

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Internationell överföring

Din information, inklusive personlig information, kan överföras till - och underhållas på - datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion.

Länkar till andra sajter

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("Barn").
Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig information från ett barn under 18 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Avsluta prenumeration

På begäran kommer vi att förse dig med information om huruvida vi har någon av dina personuppgifter. Om du förser oss med din personliga information har du följande rättigheter med avseende på den informationen:
• Att granska användarinformationen som du har lämnat till oss
• Att begära att vi korrigerar eventuella fel, inaktuell information eller utelämnanden i användarinformation som du har tillhandahållit oss
• Att begära att din användarinformation inte används för att kontakta dig
• Att begära att din användarinformation tas bort från alla värvningslistor som vi använder
• Att begära att din användarinformation raderas från våra register
• Att välja bort att bli efterfrågad av oss eller tredje part


För att utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på info@t-kartor.com info@t-kartor.com.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.
Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@t-kartor.com.

sv_SE