Anpassade lösningar med hög säkerhet för Public Safety sektorn

T-Kartors plattform möjliggör samarbete mellan alla aktörer inom Public Safety, krishantering och civilförsvar genom att tillhandahålla säker information för beslutsstöd.

Plattform för ledningsstöd som ger en gemensam lägesbild

T-Kartors COP-plattform ger en gemensam lägesbild till MSB, Trafikverket och räddningstjänster för effektiv krishantering, samtidigt som högsta informationssäkerhet säkerställs mellan alla relevanta aktörer i en krissituation.

Kundexempel - Public Safety


MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB använder T-Kartors system COP med gemensam lägesbild för att simulera olika scenarios vid utbildning av personal inom räddningstjänsten.


Trafikverket

Trafikverket har valt T-Kartor som partner för att utveckla deras nya operativa ledningssystem (Operativt LedningsSystem - OLS), baserat på vår COP plattform för gemensam lägesbild.


Räddningstjänsten Alingsås

T Kartor har tillsammans med flera räddningstjänster i Sverige utvecklat ett intuitivt och användarvänligt ledningssystem för att ge en gemensam operativ bild av pågående händelser.


sv_SE