Vi stärker er förmåga att leda, fatta beslut och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser

COP - Plattformen

Plattformen hanterar all data i ett geospatialt sammanhang, vilket förbättrar grunden för förståelse, samarbete och informationsdelning mellan interna och externa organisationer med högsta säkerhetskrav och har varit i drift sedan 2016.

Gemensam lägesbild

COP samlar in och visar realtidsdata från interna och externa källor och ger alla aktörer en gemensam lägesbild som möjliggör korrekt beslutsfattande, sparar resurser, liv och miljö. 

Informationsdelning

COP ledningssystem ger dig säker delning av informationssäkerhet inom din organisation, med externa räddningstjänster och andra lokala, regionala och nationella myndigheter. Varje användare kan enkelt lägga till och dela information med hjälp av effektiva verktyg inklusive foton, ritningar och videor etc. till och från ledningscentralen.

Realtidsinformation

Realtidsdata samlas ständigt in från tillgängliga källor som väder, resurspositioner, satellitbilder, drönare och trafikkameror. Insatspersonal kan enkelt lägga till och dela data från fältet vilket möjliggör realtidsuppdateringar av händelsen.

Interoperabilitet

COPs öppna plattform uppdaterar kontinuerligt den gemensamma lägesbilden med korrekt information från din egen organisation och alla aktörer. Dessutom erbjuder plattformen integration med långt över 50 olika externa datakällor och tjänster. Det innebär att din organisation enkelt kan komma åt all relevant information från COP för effektivare beslut.

Incidenthantering

Incidenthanteringen är uppbyggd utifrån ledningscentralernas höga krav och integrerad med all datalager för att ständigt kunna visualisera händelser och postionera resurser på en baskarta. Lägesbilden är delad till alla aktörer utifrån deras säkerhetsnivå.

Effektiv myndighetssamverkan

Integrations plattformen möjliggör säker samverkan mellan interna och externa organisationer med datasäkerhet i flera nivåer. Att arbeta tillsammans både tekniskt och socialt för att uppnå samma mål och stödja nationella arbetsflöden som MSB ELS (Enhetligt Lednings Stöd).

Säkerhet

COP-plattformen möjliggör flera sätt att hantera privilegier och autentisering. Detta ger säker integration för informationsdelning, för myndighetssamverkan och mellan organisationer och aktörer.

Militär säkerhet

Säkerhetsarkitekturen bakom COP har ackrediterats för användning i NATO och har varit i operativ drift sedan flera år. Systemet stöder flera säkerhetsnivåer och utbyte mellan dem samt från öppna nätverk upp till Top Secret/NATO Secret.

Multidimensionell säkerhet

För extra höga säkerhetskrav erbjuder COP säkerhet ner på datanivå som stödjer rollbaserad åtkomst till specifik information och datauppsättningar, över olika säkerhetsnivåer. Avancerad datakvalitetssäkring och katalogisering av all data enligt ISO- och OGC-standarder.

sv_SE