Räddningstjänsten Alingsås

T Kartor har tillsammans med räddningstjänster i Sverige utvecklat ett intuitivt och användarvänligt ledningssystem för att ge en gemensam operativ bild av pågående händelser.

Bakgrund

I nära samarbete med flera lokala räddningstjänster har T⁠-⁠Kartor utvecklat ett operativt stabs- och ledningssystem för att ge en Gemensam Lägesbild av en pågående situation till aktörer från larmcentralen, till interna och externa chefer. Alingsås och Vårgårda har varit aktiva i processen och använder idag COP som ett aktivitetskritiskt system för alla sina nödsituationer.

Omfattning

COP ger ökad säkerhet och förståelse mellan alla enheter som styrs av räddningstjänsten och dess samarbetspartners. Systemet samlar all relevant data från olika källor (både externa och interna) inklusive Trafikverket, SMHI vädertjänster, Lantmäteriverket blåljuskartor, Luftfartsverket, MSB mm och integrerar det med kartmaterial från kommunens GIS enhet inklusive brandpostlagring, översvämningsrisk etc. i ett användarvänligt, delat gränssnitt.

Vår leverans

I nära samarbete med räddningstjänsten under rutinoperationer har vi utvecklat många användbara nya funktioner, såsom API:er för att integrera dataströmmar. Det handlar bland annat om Trafikverkets vägkameror, drönare, levande fordonskameror och skogsbrandsdata från frivilliga Flygräddningskåren. Systemet erbjuder också ett avancerat ritverktyg som producerar symbolik på flera lager för skiktning av komplex information.

sv_SE