MSB

COP Training - Ett nytt verktyg för effektivare träning av räddningspersonal

Bakgrund

MSB använder T⁠-⁠Kartors ledningssystem GIMS, för att simulera räddningsscenarier för att träna den svenska räddningstjänsten. Systemet ger en visualisering av teoretiska räddningssituationer, där instruktörer kan gå igenom varje scenario i detalj på en karta.

Omfattning

COP Training-plattformen bygger upp en fiktiv miljö och simulerar händelser som kan spåras över tid. Nödsituationer som olyckor med kemikalielastbilar eller tågevakueringar kan gås igenom systematiskt och visa på konsekvenserna av alternativa handlingsplaner. Träning kan hållas inomhus eller på fältet, och instruktörer kan lägga till sjukhus, vägar eller skolor och olika vädermönster för att skapa ett realistiskt, komplext scenario.

COP Training har ett skräddarsytt utbildningsarbetsflöde, vilket förbättrar dess förmåga att följa upp och ge feedback till eleverna.

Vår leverans

MSB-utbildning kommer att utbilda hundratals räddningstjänstpersonal, särskilt i ledarskap, där plattformen kommer att förbättras ytterligare som svar på feedback från kurserna. T⁠-⁠Kartors mål för COP Training är att vidareutveckla verktyget för simuleringar för utbildning på plats och online som motsvarar framtida behov.

sv_SE