Utökad funktionalitet i COP

T-Kartor vidareutvecklar COP verksamhetssystem till räddningstjänsten.

T-Kartor har idag sitt stab & ledningssystem COP (Common Operational Picture) för att ge räddningstjänsten en gemensam lägesbild. COP används som ett operativt stöd vid händelser där lägesbilden delas mellan ledningscentralen och skadeplatsen.

Vi kommer under 2022 komplettera systemet med administrativa funktioner som innebär att COP kommer stödja alla processer för att räddningstjänsten ska kunna uppfylla sina åtaganden.

Verksamhetssystemet kommer bland annat innehålla:

Smart enkel hantering av händelserapport till MSB

Schema/bemanning och planering

Paketering med externa leverantörer via API som ger räddningstjänsten möjlighet att välja den leverantör som passar bäst.

Myndighetsutövning

Hantering av tillsyn (automatlarm), tillstånd, bygglov, yttrande m.m.

Restvärdeshantering

With integration to the Fire Protection Association’s system

Med integration till Brandskyddsföreningens system.

Hela verksamhetssystemet kommer utvecklas tillsammans med räddningstjänsten för att skapa ett modernt intuitivt gränssnitt och kvalitetssäkra alla processer.

sv_SE